Essential

Kimono Bath Robe

Kimono Bath Robe – Both Side Terry

100 %  Cotton, 400 Gsm

Available Sizes

  • S , M , L , XL , XXL

Velour Bath Robe

Velour Bath Robe – Outside Velour, Inside Terry

100 %  Cotton, 400 Gsm or 300 Gsm

Available Sizes

  • S , M , L , XL , XXL

Waffle Bath Robe

Waffle Bath Robe – Both Side Waffle

100 % Cotton, 380 Gsm or 260 Gsm

Available Sizes

S , M , L , XL , XXL

Shawl Collar Bath Robe

Shawl Collar Bath Robe – Both Side Terry

100 % Cotton, 400 Gsm or 500 Gsm

Available Sizes

S , M , L , XL , XXL

< >
TOP